ورق فومیزه پی‌وی‌سی 8 میلیمتری
ضخامت: 8 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت