ورق فومیزه پی‌وی‌سی 7 میلیمتری
ضخامت: 7 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت