ورق فومیزه پی‌وی‌سی 3 میلیمتری
ضخامت: 3 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت