ورق فومیزه پی‌وی‌سی 22 میلیمتری
ضخامت: 22 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت