ورق فومیزه پی‌وی‌سی 18 میلیمتری
ضخامت: 18 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت