ورق فومیزه پی‌وی‌سی 16 میلیمتری
ضخامت: 16 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت