ورق فومیزه پی‌وی‌سی 15 میلیمتری
ضخامت: 15 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت