ورق فومیزه پی‌وی‌سی 12 میلیمتری
ضخامت: 12 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت