ورق فومیزه پی‌وی‌سی 10 میلیمتری
ضخامت: 10 میلی‌متری

سفارش به صورت: پالت