این محصول کاملا ضد باکتری است و به راحتی با انواع شوینده و پاک‌کننده‌ها تمیز می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود در محیط‌های بهداشتی به راحتی بکار گرفته شود.

به این ترتیب تمیز کردن ورق PVC نسبت به ورق و صفحات دیگر راحت‌تر است و باعث بهبود شرایط بهداشتی می‌شود. این ویژگی استفاده از این ورق‌ها را در محیط‌های آزمایشگاهی و محیط‌های بهداشتی که با مواد شیمیایی و خوراکی سروکار دارند ممکن ‌کند.


برچسب‌ها