برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران


در فضای رقابتی حال حاضر و با توجه به چالش پیش روی سازمان­‌های در حال رشد و توسعه در افزایش نیاز به مدیران و کارکنان توانمند و شایسته، سازمان‌ها نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و روش‌های اثربخش و کارا در جذب، نگهداشت و توسعه قابلیت‌های کارکنان خود هستند تا بتوانند به طور موثری شایستگی­‌های سرمایه انسانی مستعد خود را شناسایی کنند و به توسعه آن بپردازند.

کانون ارزیابی و توسعه، به ما در یونیفوم کمک می‌کند تا به شناخت بهتر و دقیق‌تری از همکارانمان دست پیدا کنیم. به این منظور در شهریور 1400، تعدادی از همکاران در بخش‌های مختلفی با حضور در این کانون، مورد ارزیابی قرار گرفتند و امیدواریم با بازخوردهایی که به ایشان می‌دهیم، مسیر توسعه و آینده شغلی‌شان را روشن‌تر و هموارتر کنیم. از مهم‌ترین خروجی‌های این ارزیابی، برنامه‌ریزی آموزش و توسعه مدیران حال و آینده یونیفوم است. ویسپار با هدف توسعه کیفی و کمی کسب و کار فعلی و آینده خود، برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران را آغاز کرده تا از این طریق آینده‌ای درخشان را برای خود و همکاران دنبال نماید.

برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیرانبرگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیرانبرگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیرانبرچسب‌ها